Với chủ đề về bảo vệ sheet excel bằng mật khẩu chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách đặt mật khẩu trong excel cho từng vùng ô, để dễ hình dung blogtrainghiem.com có ví dụ như sau.

Giả sử chúng ta có một file excel cần gửi cho nhiều người và mình muốn mỗi người sẽ nhập vào một vùng ô nhất định mà mình đã chọn trước cho họ, để tránh người này nhập nhầm vào vùng ô của người khác, thì mình sẽ tạo mật khẩu khác nhau cho từng vùng ô, và gửi kèm mật khẩu cho từng người, ai có mật khẩu thì sẽ nhập được vào vùng ô của họ.


Thủ thuật thực hiện như sau: Mình có file excel và mình đã bôi màu cho vùng ô của từng người được quyền nhập vào, cụ thể ở đây là vùng màu xanh cho BẠN A, vùng màu vàng cho BẠN B.

cách đặt mật khẩu trong excel
CÁCH ĐẶT MẬT KHẨU TRONG EXCEL CHO TỪNG VÙNG Ô

BƯỚC 1: TẠO MẬT KHẨU CHO VÙNG

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo mật khẩu cho BẠN A bằng cách chọn toàn bộ ô màu xanh rồi vào Review –> chọn Allow Edit Ranges

Xuất hiện hộp thoại Allow User to Edit Ranges –> chọn New

Xuất hiện hộp thoại New Range các bạn nhập như sau:
– Title: Nhập tên tiêu đề vào.
– Refers to cells: Gõ vùng ô bạn muốn đặt mật khẩu vào, ở đây đã chọn vùng ô màu xanh trước đó nên không cần nhập ở đây nữa (nếu muốn chỉnh sửa vùng ô thì các bạn nhập lại).
– Range password: Nhập mật khẩu cho BẠN A sử dụng và nhấn OK khi hoàn thành.

CÁCH ĐẶT MẬT KHẨU TRONG EXCEL CHO TỪNG VÙNG Ô

Xác nhận lại mật khẩu một lần nữa trong hộp thoại Confirm Password

Tiếp theo chúng ta chọn Apply trong hộp thoại Allow User to Edit Ranges

Tương tự như vậy bạn chọn toàn bộ ô màu vàng để thiết lập mật khẩu cho BẠN B, lưu ý mật khẩu BẠN B phải đặt khác mật khẩu của BẠN A nhé.

CÁCH ĐẶT MẬT KHẨU TRONG EXCEL CHO TỪNG VÙNG Ô

Nhấp Apply sau khi hoàn thành –> chọn OK

BƯỚC 2: TẠO MẬT KHẨU CHO SHEET

Với Excel thì Micosoft đã thiết kế cho chúng ta phải đặt mật khẩu cho sheet thì mới sử dụng được các chức năng liên quan như khóa ô, vùng ô,… do vậy các bạn vào Review –  Protect Sheet để đặt mật khẩu cho sheet

Nhập mật khẩu vào và nhấn OK, các bạn đặt mật khẩu khác với mật khẩu đã đặt cho BẠN A và BẠN B nhé

CÁCH ĐẶT MẬT KHẨU TRONG EXCEL CHO TỪNG VÙNG Ô

Xác nhận lại mật khẩu một lần nữa và nhấn OK để kết thúc

Vậy là xong, bây giờ các bạn thử gõ vào vùng màu xanh của BẠN A thì có một cửa sổ hiện lên yêu cầu bạn nhập mật khẩu vào để mở khóa, mật khẩu này chính là mật khẩu mà bạn đã tạo cho BẠN A ở phía trên

Nhập đúng mật khẩu thì bạn sẽ gõ dữ liệu vào được

BẠN B cũng vậy, phải nhập đúng mật khẩu tạo cho BẠN B thì mới nhập dữ liệu được

CÁCH ĐẶT MẬT KHẨU TRONG EXCEL CHO TỪNG VÙNG Ô

Vậy là ai có mật khẩu của người đó thì mới nhập dữ liệu được, và chỉ được phép nhập vào ô của mình mà thôi, vậy các bạn không lo người này nhập nhầm qua người kia rồi nhé
Để tắt toàn bộ mật khẩu thì các bạn chỉ cần vào Review –> chọn Unprotect Sheet

Nhập mật khẩu mà bạn đã tạo cho sheet vào là xong

Ngoài ra nếu các bạn muốn thay đổi mật khẩu, xóa vùng ô chứa mật khẩu,… thì vào Review –> chọn Allow Edit Ranges và chọn vùng ô sau đó nhấp vào Delete để xóa, chọn Modify để thay đổi mật khẩu,…

CÁCH ĐẶT MẬT KHẨU TRONG EXCEL CHO TỪNG VÙNG Ô

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: CÁCH MỞ KHÓA SHEET EXCEL ĐƠN GIẢN NHẤT (trong 2 bước)

Viết một bình luận