cách mở khóa sheet excel

CÁCH MỞ KHÓA SHEET EXCEL ĐƠN GIẢN NHẤT (TRONG 2 BƯỚC)

Những dữ liệu quan trọng thì thông thường chúng ta sẽ hay đặt mật khẩu cho file excel nhằm bảo mật tránh dữ liệu lọt ra ngoài, và đôi lúc chúng ta sẽ đặt mật khẩu cho các sheet hoặc toàn bộ sheet với mục đích chỉ cho người xem chứ không cho chỉnh sửa hay chèn thêm hàng cột vào, và một lúc nào đó chúng ta lỡ quên mất mật khẩu. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách gỡ bỏ mật khẩu của sheet.